Zmiany w naszym Opactwie

Nastąpiły zmiany w naszym Opactwie.
Trzy Siostry z Opactwa Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu na Pomorzu przyjechały do Opactwa w Sierpcu 
aby tutaj zamieszkać, modlić się i pracować.
Żyjemy nadzieją, że Dobry Bóg wejrzy na naszą modlitwę i pracę, i pobłogosławi nam darem nowych powołań,
aby w klasztorze sierpeckim nigdy nie umilkła chwała Boża.

Nastąpiła też zmiana na stanowisku przełożonej Opactwa. Nową przełożoną została mianowana
Matka Miriam Barbara Pałasz OSB.

Opactwo Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu na Pomorzu

Opactwo Mniszek Benedyktynek w Żarnowcu na Pomorzu p/w Zwiastowania Pana

レプリカカミレ