Spotkanie z Księdzem Biskupem Ordynariuszem

Siostry, który przyjechały z Żarnowca, wraz Matką Ksienią Faustyną Foryś OSB z Opactwa w  Żarnowcu, która jest wyższą przełożoną obu naszych wspólnot, spotkały się w Płocku z Księdzem Biskupem Ordynariuszem Piotrem Liberą. Spotkanie przede wszystkim służyło powitaniu i przedstawieniu się Pasterzowi Diecezji, sióstr które przyjechały do Sierpcu, a także wymianie pierwszych uwag i spostrzeżeń. Ksiądz Biskup przyjął siostry serdecznie i zapewnił o swojej przychylności dla Opactwa w Sierpcu. Na zakończenie spotkania Ksiądz Biskup udzielił siostrom pasterskiego błogosławieństwa na wspólną pracę dla dobra obu klasztorów.

レプリカカミレ