Odwiedziny Księdza Arcybiskupa W. Ziółka

11 października naszą wspólnotę odwiedził Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek.
Na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej Ksiądz Arcybiskup, już od kilku lat jest asystentem kościelnym Opactwa Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu, a teraz jego opieka rozszerzyła się na Opactwo w Sierpcu. Ksiądz Arcybiskup jest naszym opiekunem i Przyjacielem, który otacza swoją troskę zarówno potrzeby duchowe jak i materialne naszych wspólnot.

Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi za jego ojcowską troskę o nasze wspólnoty!

100_1030

ブランド スーパーコピー 時計