ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

Boże Narodzenie 2016
Nowy Rok 2017

 

” A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.
I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę jaką Jednorodzony
otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy”. /J 1,14/

Łamiąc się opłatkiem przy wigilijnym stole, składamy najserdeczniejsze Życzenia Świąteczne,
i modlimy się, aby Słowo, które pośród nas zamieszkało,
wypełniało nasze serca bogactwem swojej łaski.

Życzymy sobie nawzajem, aby nadchodzący Nowy Rok 2017,
był czasem pokoju i Bożej Obecności.

Z darem modlitwy – wspólnota sióstr benedyktynek

レプリカカミレ