Św. Benedykt – patron dobrej śmierci

Św. Benedykt jest jednym z patronów dobrej śmierci, ze względu na okoliczność własnej, pogodnej śmierci . Święty przyjął w dniu swego rozstania z ziemskim życiem Komunię Świętą i umarł na stojąco, podtrzymywany przez braci zakonnych, śpiewając psalm przed Najświętszym Sakramentem.

W Regule pozostawił swoim mnichom wskazanie: „Śmierć nadchodzącą codziennie mieć przed oczyma” /RB 4/, wyznaczając tym samym właściwą perspektywę jaką winniśmy mieć, w odniesieniu do otaczającej nas rzeczywistości.

ブランド スーパーコピー 時計