21 marca – przejście do nieba św. Benedykta

21 marca
DIES NATALIS  (łac. dzień narodzin) – DZIEŃ NARODZIN DLA NIEBA św. Benedykta.

Św. Benedykt zmarł 21 marca 547 r. Pochowano go w oratorium św. Jana Chrzciciela, ale jego ciało z uwagi na ciągłe napady i zniszczenia przeniesiono w inne miejsce, by pod koniec VII lub na samym początku VIII w. przewieźć je do Francji (Fleury). Dzień translacji ciała Świetego – 11 lipca – wpłynął na ustalenie się drugiej daty upamiętniającej Benedykta z Nursji.

+++

„W roku, w którym miał ten świat już opuś­cić, dzień świętej swojej śmierci przepo­wie­dział i tym ucz­niom, co z nim razem byli i tym, co mieszkali da­leko. Znajdującym się przy nim nakazał milczenie, nie­obecnych zaś po­uczył, po jakim znaku poznają, że du­sza je­go opuściła ciało.

Na sześć dni przed śmier­cią polecił otwo­rzyć swój grobowiec. Wkrótce też dos­tał silnej go­rączki, która bardzo go męczyła. Z dnia na dzień stan jego się pogarszał, dnia zaś szós­te­go poprosił uczniów, by zanieśli go do ora­to­rium, gdzie przyjął Ciało i Krew Pana, umac­nia­jąc się na drogę do wieczności. Później wstał wspierając swe osłabione członki na ra­mio­nach uczniów, pod­niósł ręce do nieba i wśród słów modlitwy wydał os­ta­tnie tchnie­nie.

Tegoż dnia, dwaj jego uczniowie, jeden w swo­jej ce­li, drugi zaś przebywający daleko, mieli takie sa­mo, całkiem identyczne widze­nie. Ujrzeli mianowicie dro­gę usłaną kobierca­mi i jaśniejącą niezliczonymi po­chodniami, która, prosto ze wschodu, wiodła od ce­li Bene­dykta aż do nieba. Stał nad nią mąż pro­mien­ny nakazujący cześć swoją postawą i ten ich za­py­tał, co to jest za droga. A gdy uczniowie wyznali, że nie wiedzą, on sam im wyjaśnił: „Jest to droga, któ­rą umiłowany przez Pana Benedykt wstąpił do nie­ba”.
Jak zatem obecni przy nim uczniowie pa­trzyli na śmierć świętego męża, tak i nieobec­ni zrozumieli, że umarł, ujrzawszy znak zapo­wiedziany.

Pochowano go w kap­licy św. Jana Chrzci­ciela, którą sam zbudował na miejscu oba­lo­ne­go ołtarza Apollona”.

/ŻYWOT ŚW. OJCA BENEDYKTA, II Księga Dialogów św. Grzegorz Wielkiego/

+++

Św. Benedykt jest jednym z patronów dobrej śmierci, ze względu na okoliczność własnej, pogodnej śmierci . Święty przyjął w dniu swego rozstania z ziemskim życiem Komunię Świętą i umarł na stojąco, podtrzymywany przez braci zakonnych, śpiewając psalm przed Najświętszym Sakramentem.

W Regule pozostawił swoim mnichom wskazanie: „Śmierć nadchodzącą codziennie mieć przed oczyma” /RB 4/, wyznaczając tym samym właściwą perspektywę jaką winniśmy mieć, w odniesieniu do otaczającej nas rzeczywistości.

+++

+++

 

 

 

 

 

 

 

ルイヴィトンのすべての製品は内部に作られ、その代わりに、安価な労働力を利用してのコストを削減するために、他の工場に委託ない独自の生産設備、彼らのビルダーから、ルイヴィトンiphoneケースのすべてを言うことですので、ルイヴィトンその優れた品質を保証する割引やオリジナルオーダーはありません。 フォルクスワーゲンは決してフルバッグではなく、価格は約10,000です。主なコンセプトは旅行なので、ファブリックであろうと技量であろうと、それは非常に耐久性があり、コスト効果があります。 また、バック地下鉄の若者はルイ?ヴィトンの記憶はほとんどいくつかの年齢の女性、小さいですが、私はこの「アート」モノグラム古い花を推測、それは一部の人々はの「経験」を楽しむことが必要です。あなたが老眼の優雅さと古典を理解し始めるならば、おめでとうが「ストーリー」の人に加わるかもしれません。 ルイヴィトン以外にも、デザイナーの変更後のシャネルiphoneケースとグッチは、若者の愛です。小さな香りはストリートトレンドの要素と調和し、90年代後半にグッチが無数に吸収することができます。 Gucciは90歳の若い女の子として、過去2年間に無数の女の子を実際に抱きしめています。あなたは商品のデザインが気分が良いと感じるかもしれません。