Odwiedziny Ks. Arcybiskupa W. Ziółka i Matki Ksieni

Dzisiaj przyjechali do naszej wspólnoty z wizytą:
Ks. Abp Władysław Ziółek ze swoim Ks. Kapelanem, a także Matka Ksieni Faustyna Foryś OSB
z Opactwa w Żarnowcu z Ks. Kapelanem tego Opactwa, oraz Siostrą Mistrzynią i Karolinką, która jest w postulacie. Ks. Arcybiskup i Matka Ksieni czuwają nad nami i otaczają naszą wspólnotę szczególną troską. Przyjeżdżają także do nas, aby na miejscu służyć radą i pomocą w różnorakich potrzebach naszego Domu.

 

+++

Ze słów, które Ks. Arcybiskup Władysław skierował do naszej wspólnoty:

MODLITWA

ROZPOCZYNAM  TEN  DZIEŃ:

    – W  IMIĘ  OJCA,  KTÓRY MNIE STWORZYŁ
– W  IMIĘ SYNA,  KTÓRY  MNIE ODKUPIŁ
      – W  IMIĘ DUCHA,  KTÓRY MNIE UŚWIĘCA –
W  IMIĘ JEDNEJ  NIEROZDZIELNEJ  TRÓJCY  ROZPOCZYNAM  TEN  DZIEŃ.

Cieszmy się tym, co przynosi nam życie.
To jest ten czas, który Pan nam dał.
Do mnie należy ta chwila.
„Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem”. /J 15,16/

+++

レプリカカミレ