Doroczne rekolekcje w naszej wspólnocie

Zakończyły się w naszej wspólnocie doroczne rekolekcje,
które prowadził
Ojciec Opat Szymon Hiżycki OSB z Tyńca.

+++

Rozpoczynając rekolekcji 25 marca,
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,

Ojciec Opata powiedział:
„To dobrze, że właśnie w tę Uroczystość rozpoczynamy rekolekcje,
bo TAJEMNICA ZWIASTOWANIA ukazuje nam
TAJEMNICĘ  POKORY BOGA
– On Wszechmocny, prosi człowieka o pomoc w zbawianiu świata,
– On Wszechmocny prosi nas dzisiaj – tak jak prosił w Zwiastowaniu Maryję Dziewicę –
ABYŚMY PRZYJĘLI JEGO SYNA”.
Słowa, które kierował do nas Ojciec Opata w kolejnych dniach rekolekcji,
prowadziły ku temu właśnie najważniejszemu celowi:
abyśmy w duchu nawrócenia przygotowały serca na odnowienie
naszych ślubów zakonnych,
które są pogłębieniem konsekracji chrzcielnej,

i przyjęły Bożego Syna zgodnie ze słowami naszej profesji:

 

„W tradycji Kościoła uznaje się profesję zakonną za szczególne i owocne pogłębienie
konsekracji chrzcielnej,
jako że dzięki niej wewnętrzna jedność z Chrystusem,
ustanowiona już przez chrzest,
przeradza się w dar upodobnienia do Niego,
wyrażony i urzeczywistniony w sposób pełniejszy przez profesję rad ewangelicznych”.

(Por. Jan Paweł II, Adhortacja „Vita consecrata”. Ożyciu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie, Watykan 1996 nr 30)

ハイブランドスマホケースiphone モンクレール コピー 激安 ディオール コピー 激安 ロエベ コピー 激安 セリーヌ バッグ コピー