Doroczne rekolekcje w naszej wspólnocie

Zakończyły się w naszej wspólnocie doroczne rekolekcje,
które prowadził
Ojciec Opat Szymon Hiżycki OSB z Tyńca.

+++

Rozpoczynając rekolekcji 25 marca,
w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,

Ojciec Opata powiedział:
„To dobrze, że właśnie w tę Uroczystość rozpoczynamy rekolekcje,
bo TAJEMNICA ZWIASTOWANIA ukazuje nam
TAJEMNICĘ  POKORY BOGA
– On Wszechmocny, prosi człowieka o pomoc w zbawianiu świata,
– On Wszechmocny prosi nas dzisiaj – tak jak prosił w Zwiastowaniu Maryję Dziewicę –
ABYŚMY PRZYJĘLI JEGO SYNA”.
Słowa, które kierował do nas Ojciec Opata w kolejnych dniach rekolekcji,
prowadziły ku temu właśnie najważniejszemu celowi:
abyśmy w duchu nawrócenia przygotowały serca na odnowienie
naszych ślubów zakonnych,
które są pogłębieniem konsekracji chrzcielnej,

i przyjęły Bożego Syna zgodnie ze słowami naszej profesji:

 

„W tradycji Kościoła uznaje się profesję zakonną za szczególne i owocne pogłębienie
konsekracji chrzcielnej,
jako że dzięki niej wewnętrzna jedność z Chrystusem,
ustanowiona już przez chrzest,
przeradza się w dar upodobnienia do Niego,
wyrażony i urzeczywistniony w sposób pełniejszy przez profesję rad ewangelicznych”.

(Por. Jan Paweł II, Adhortacja „Vita consecrata”. Ożyciu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie, Watykan 1996 nr 30)

ルイヴィトンのすべての製品は内部に作られ、その代わりに、安価な労働力を利用してのコストを削減するために、他の工場に委託ない独自の生産設備、彼らのビルダーから、ルイヴィトンiphoneケースのすべてを言うことですので、ルイヴィトンその優れた品質を保証する割引やオリジナルオーダーはありません。 フォルクスワーゲンは決してフルバッグではなく、価格は約10,000です。主なコンセプトは旅行なので、ファブリックであろうと技量であろうと、それは非常に耐久性があり、コスト効果があります。 また、バック地下鉄の若者はルイ?ヴィトンの記憶はほとんどいくつかの年齢の女性、小さいですが、私はこの「アート」モノグラム古い花を推測、それは一部の人々はの「経験」を楽しむことが必要です。あなたが老眼の優雅さと古典を理解し始めるならば、おめでとうが「ストーリー」の人に加わるかもしれません。 ルイヴィトン以外にも、デザイナーの変更後のシャネルiphoneケースとグッチは、若者の愛です。小さな香りはストリートトレンドの要素と調和し、90年代後半にグッチが無数に吸収することができます。 Gucciは90歳の若い女の子として、過去2年間に無数の女の子を実際に抱きしめています。あなたは商品のデザインが気分が良いと感じるかもしれません。