Lectio divina

Święty Benedykt nazwał czytanie Pisma Świętego (podstawowa praktyka u benedyktynów)
bardzo znamiennym określeniem:

LECTIO  DIVINA

Nie oznacza to – jak się mówi w dzisiejszych czasach – „czytanie duchowe”
lecz:

                                       BOŻE CZYTANIE   –   CZYTA SIĘ SAMEGO BOGA
                        
                  
                                                                   

„Nieznajomość Pism świętych jest nieznajomością Chrystusa – Ignoratio Scripturarum ignoratio Christi est”.
/św. Hieronim/
„Nie pożywa się  Ciała Chrystusa jedynie w misterium ołtarza, ale także w lekturze Pism świętych”.
/św. Hieronim/
  „Ucz się o sercu Boga,  ze słów Boga”.
/św. Grzegorz Wielki/

+++

Z takiego ujęcia przedmiotu czytania Pisma Świętego wynika sposób przeprowadzania go, postawa czytającego.
W lectio divina czyta się nie po to, aby zdobyć pewną wiedzę, zapamiętać i przyswoić sobie treść przeczytanej księgi, lecz aby:

ODERWAĆ SIĘ OD ŚWIATA CZYSTO PRZYRODZONEGO
I WEJŚĆ W RZECZYWISTOŚĆ BOŻĄ

+++

LECTIO DIVINA
(List ojca Guigo kartuza do brata Gerwazego o życiu kontemplacyjnym)

„Kiedy pewnego dnia przy jakiejś pracy ręcznej zacząłem myśleć o ćwiczeniu duchowym człowieka,
nagle przyszły mi na myśl cztery stopnie duchowe,
mianowicie:
czytanie (lectio),
rozmyślanie (meditatio),
modlitwa (oratio),
i kontemplacja (contemplactio).
Po tej drabinie mnisi wznoszą się z ziemi do nieba.
A choć nie wyróżnia się w niej wielu stopni, to jednak jest niewiarygodnej wielkości.
Jej część najniższa opiera się na ziemi, najwyższa zaś sięga chmur i zgłębia tajemnice niebios (por. Rdz 28,12).

Czytanie – to jest pilne wnikanie skupionym duchem w Święte Pisma.
Rozmyślanie – jest wnikliwym działaniem ducha, badającym treści ukrytej prawdy przy pomocy własnego rozumu.
Modlitwa – jest skierowaniem do Boga oddanego serca celem oddalenia zła lub uzyskania dobra.
Kontemplacja – jest jakimś uniesieniem ponad siebie ducha zakotwiczonego w Bogu, jest zakosztowaniem radości wiekuistej słodyczy.

Jakie jest działanie owych stopni?
Czytanie podnosi Boże Słowo do ust niby pożywny pokarm, rozmyślanie żuje i rozdrabnia, modlitwa dochodzi do smaku, a kontemplacja jest samą słodyczą, która raduje i krzepi”.

+++

Lectio Divina – Boże czytanie, to nie tylko czytanie Pisma Świętego, ale czytanie wszystkiego,  co dobre, mądre i piękne…,  a przed wszystkim całego otaczającego świata, który jest „księgą pisaną ręką Boga.”

Człowiek rozwija się tylko wówczas, gdy uczy się czytać wszystkie dzieła Boga…”

(Autorem powyższych słów jest Hugo od św. Wiktora, XI-  wieczny teolog)

+++

ルイヴィトンのすべての製品は内部に作られ、その代わりに、安価な労働力を利用してのコストを削減するために、他の工場に委託ない独自の生産設備、彼らのビルダーから、ルイヴィトンiphoneケースのすべてを言うことですので、ルイヴィトンその優れた品質を保証する割引やオリジナルオーダーはありません。 フォルクスワーゲンは決してフルバッグではなく、価格は約10,000です。主なコンセプトは旅行なので、ファブリックであろうと技量であろうと、それは非常に耐久性があり、コスト効果があります。 また、バック地下鉄の若者はルイ?ヴィトンの記憶はほとんどいくつかの年齢の女性、小さいですが、私はこの「アート」モノグラム古い花を推測、それは一部の人々はの「経験」を楽しむことが必要です。あなたが老眼の優雅さと古典を理解し始めるならば、おめでとうが「ストーリー」の人に加わるかもしれません。 ルイヴィトン以外にも、デザイナーの変更後のシャネルiphoneケースとグッチは、若者の愛です。小さな香りはストリートトレンドの要素と調和し、90年代後半にグッチが無数に吸収することができます。 Gucciは90歳の若い女の子として、過去2年間に無数の女の子を実際に抱きしめています。あなたは商品のデザインが気分が良いと感じるかもしれません。