19 marca – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny

„Jeżeli przyrównać świętego Józefa do całego Kościoła Chrystusowego, to czy nie jest On tym mężem szczególnie wybranym, przy którym i pod opieką którego spokojnie odbyły się narodziny Chrystusa dla świata? Jeśli więc cały Kościół święty Dziewicy Matce zawdzięcza Chrystusa, bo dzięki Niej Go otrzymał, to bez wątpienia zaraz po Niej świętemu Józefowi ma okazywać wdzięczność i szczególne nabożeństwo”.
/FRAGMENT TEKSTU Z LITURGII GODZIN
NA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY;
św. Bernardyn ze Sieny „O św. Józefie”/

 

+++

Na postumencie figury św. Józefa, która znajduje się na dziedzińcu naszego Opactwa, widnieje napis:

św. JÓZEFOWI
JAKO WOTUM
ZA POMOC PRZY ODBUDOWIE
KLASZTORU I KOŚCIOŁA
1947 – 1974
s.s. BENEDYKTYNKI

 

Pomnik, który jest zarazem wotum wdzięczności i wyrazem nabożeństwa
dla naszego Opiekuna i Przyjaciela.

My również  – tak jak pokolenia Sióstr, który żyły tutaj przed nami – zwracamy się do św. Józefa,
wdzięczne za Jego troskę o nas.
Ufne że czuwa nieustannie nad naszym Domem i prowadzi nas bezpieczną drogą do Domu Ojca.

                                                           +++

レプリカカミレ