Spotkanie z Księdzem Biskupem Ordynariuszem

Życzenia Imieninowe dla Pasterza naszej Diecezji
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ordynariusza Piotra Libery

 

W dniu Imienin naszego Księdza Biskupa Ordynariusza
składamy najserdeczniejsze życzenia
i otaczamy modlitwą wszystkie sprawy i intencje,
które Ksiądz Biskup nosi w swoim sercu.

 

Polecamy Dobremu Bogu w nieustannej modlitwie
Księdza Biskupa i naszą Diecezję,

i prosimy, aby w swojej dobroci wejrzał
na potrzeby duchowe i materialne każdego

z jej mieszkańców, a naszego Pasterza
umacniał nieustannie wszystkim potrzebnymi łaskami.

 

Wspólnota Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu

 

27 czerwca Ksiądz Biskup Ordynariusz
na zaproszenie Matki Ksieni Faustyny Foryś OSB
odwiedził nasze Opactwo.


Spotkanie z Księdzem Biskupem rozpoczęło się modlitwą –
odmówiliśmy w kaplicy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.


Złożyłyśmy Jego Ekscelencji Księdzu Biskupowie Piotrowi
Imieninowe życzenia.


Przy wspólnym stole, w serdecznej atmosferze
rozmawialiśmy o naszych radościach

i troskach, o dniu dzisiejszym i planach na przyszłość.


A potem był wspólny spacer w klasztornym ogrodzie.


Ksiądz Biskup modlił się w klasztornym ogrodzie przy krzyżu,
który w symboliczny sposób upamiętnia
wszystkich pomordowanych
na terenie naszego Opactwa podczas II wojny światowej.


Przy klasztornej pasiece
siostra Zygmunta opowiada
o pięknym i tajemniczym świecie pszczół.


Przechadzka i rozmowy…


  W klasztornej furcie Ksiądz Biskup
spotkał i pobłogosławił dziewczynki

– Patrycję, Jolę i Weronikę, które często nas odwiedzają
.


Pożegnanie Księdza Biskupa razem z naszymi małymi gośćmi.


Dziękujemy Jego Ekscelencji
Księdzu Biskupowi Piotrowi
za dar spotkania i pasterskie błogosławieństwo.
My ze swojej strony
jeszcze raz  zapewniamy
Księdza Biskupa Ordynariusza

o nieustannej pamięci w modlitwie.

レプリカカミレ