Uroczystość Świętego Ojca Benedykta, Opata, Patrona Europy

 „Dwie są przyczyny,

dla których pragniemy poważnej i cichej obecności
św. Benedykta między nami.

Jedną sprawą jest wiara,
którą On wraz ze swym zakonem głosił.

Drugą sprawą jest jedność,
dla której Wielki Mnich,
samotny i społeczny zarazem,
wychował nam braci swoich


– On przez którego Europa stała się chrześcijańska”.

/Z przemówienia papieża Pawła VI na Monte Casino
z okazji poświęcenia odbudowanej Bazyliki,
Liturgia godzin na 11 lipca, Uroczystość św. Benedykta Patrona Europy /

Figura św. Benedykta – prezbiterium w kaplicy klasztornej Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu

Krzyż św. Benedykta – kaplica klasztorna Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu

Medalion ku czci św. Benedykta, Opata i Patrona Europy – kaplica klasztorna Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu