ADWENT – czas radosnego oczekiwania

   „Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 
Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność:

Pan jest blisko”!

 

List do Filipian 4, 4 – 5

Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay