Odwiedziny Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka

Naszą wspólnotę kolejny raz odwiedził Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek z Łodzi,
nasz Opiekun i Przyjaciel.

Na mocy decyzji Stolicy Apostolskiej Ksiądz Arcybiskup już od kilku lat jest asystentem kościelnym Opactwa Sióstr Benedyktynek w Żarnowcu. Wraz z przyjściem do Sierpca w 2016 roku sióstr z żarnowieckiego Opactwa, patronat Arcybiskupa rozszerzył się również na  Opactwo w Sierpcu. Ksiądz Arcybiskup jest naszym Opiekunem i Przyjacielem. Otacza swoją troskę zarówno potrzeby duchowe jak i materialne naszych wspólnot.

Dziękujemy Księdzu Arcybiskupowi za jego ojcowską troskę o nasze wspólnoty!

 

 

 

 

 

 

Herba Księdza Arcybiskupa Władysława Ziółka

Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay