Alumni II roku WSD w Płocku – przygotowanie do obłóczyn

Alumni II roku Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku: Sebastian Trędowicz, Piotr Stann, Karol Frankowski, Bartosz Rogowicz, pod opieką ks. profesora Wojciecha Kućko przyjechali do naszego Opactwa na dzień skupienia przed decyzją o przyjęciu stroju duchownego.

Cieszymy się z tego spotkania. Mamy nadzieję, że Seminarium w Płocku coraz częściej będzie odwiedzać nasze Opactwo. Takie spotkania są darem i okazją do wzajemnego ubogacenia. Dziękujemy ks. Wojciechowi za inicjatywę i wybór naszego domu na ten szczególny czas modlitwy i skupienia przed podjęciem przez kleryków ważnych życiowych decyzji.

Zapewniamy alumnów II roku i współbraci wszystkich roczników o modlitwie w Waszej intencji.
Nasz dom jest zawsze dla Was otwarty!

Pragniemy również zapewnić o naszej nieustanej modlitwie za całe Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku.