Dzień skupienia ze św. Benedyktem – terminy i tematy

Zapraszamy do
Opactwa Mniszek Benedyktynek
w Sierpcu
na dzień skupienia ze św. Benedyktem

* * *

W odpowiedzi na kierowane do nas prośby, o zorganizowanie rekolekcji w oparciu o benedyktyńską duchowość, pragniemy zaprosić Was do naszego Opactwa na jednodniowe skupienie, którego program będzie oparty na codziennym rytmie życia monastycznego.

* * *

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i pracy
w skupieniu i ciszy!

* * *

Archiwum dni skupienia:

* * *


Terminy i tematy:

15 luty 2020 roku – Pokój i łaska.
(Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego)

28 marzec 2020 roku – Pokój i miłosierdzie.
(Zgłoszenia przyjmujemy do 25 marca)

25 kwietnia 2020 roku – Pokój i wdzięczność.
(Zgłoszenia przyjmujemy do 22 kwietnia)

23 maj 2020 roku – Pokój i prawda.
(Zgłoszenia przyjmujemy do 20 maja)

20 czerwca roku – Pokój i codzienność.
(Zgłoszenia przyjmujemy do 17 czerwca)

* * * 

Temat przewodni:

Tematem przewodnim wszystkich dni skupienia jest POKÓJ.
Św. Benedykty zwraca się do uczniów w Prologu Reguły słowami Psalmu:

Szukaj pokoju i dąż do niego /Ps 34,15/”.

Pan Jezus mówi do swoich uczniów:

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję /J14,27”. 

Na innym miejscu Słowo Boże mówi o Jezusie Chrystusie:

„On bowiem jest naszym pokojem /Ef 2,14/”.

Szukanie pokoju – będące codzienną drogę ku spotkaniu z Jezusem Chrystusem – stało się dla kolejnych pokoleń duchowych uczniów św. Benedykta podstawowym celem i znakiem rozpoznawczym.

Duchowość św. Benedykta jest przeniknięta obecnością Jezusa Chrystusa i wszystko, co ją stanowi prowadzi do Chrystusa. Prowadzi do coraz głębszej i silniejszej relacji z Chrystusem. Pod koniec Reguły św. Benedykt podsumowując swoją naukę, pisze:

„Niechaj nic nigdy nie będzie ważniejsze
od Chrystusa /Rdz 72/”.

Podczas kolejnych dni skupienia, pochylając się nad Bożym Słowem i Regułą św. Benedykta, a także nad świadectwem życia naszego Prawodawcy i bogatą historią XV wieków życia monastycznego, będziemy „szukając pokoju” – starali się – „aby nic nigdy nie było dla nas ważniejsze od Chrystusa”.

* * *

Program dnia:

Dzień skupienia w swoim programie (z konieczności w skróconej formie), zawiera istotę codziennego porządku dnia w klasztorze monastycznym – odzwierciedla ład i harmonię, które przychodzą wraz z wiernością codziennym obowiązkom.

9:00 – Przywitanie
Omówienie szczegółów programu

9:30 – Msza Św. (w kaplicy klasztornej)
10:15 – Posiłek
10:45 – Wprowadzenie do Lectio divina
Czas na osobiste spotkanie z Bożym Słowem

12:00 – Anioł Pański i modlitwa południowa (wspólnie z siostrami)
12:30 – Obiad
13:00 – 14:30 – Czas wolny/ możliwość rozmowy z siostrami (20 min.)
14:30 – 15:30 – Praca
16:00 – Nieszpory (wspólnie z siostrami)
16:30 – Konferencja
Po konferencji możliwość podzielenia się refleksjami/ sugestiami
Posiłek i rekreacja
18:00 – Zakończenie

* * *

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i pracy
w skupieniu i ciszy!

* * *

Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego oraz zeszytu i długopisu.

* * *

Zgłoszenia prosimy kierować:

Opactwo Sióstr Benedyktynek
ul. Wojska Polskiego 28a
09-200 Sierpc
e-mail: benedyktynkisierpc@onet.pl
telefon:   884 776 337

* * *

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe
na dzień skupienia możemy przyjąć nie więcej niż 15 osób.

 * * *

Opłatę stanowi dobrowolna ofiara.

* * *

Cheap Nike Shoes Sale Free Nike Run Shoes Online Store