DZIEŃ SKUPIENIA ze św. Benedyktem

Zapraszamy
do
Opactwa Mniszek Benedyktynek
w Sierpcu
na dzień skupienia
ze św. Benedyktem

* * *

W odpowiedzi na kierowane do nas prośby, o zorganizowanie rekolekcji w oparciu o duchowość benedyktyńską, pragniemy zaprosić Was do naszego Opactwa na jednodniowe skupienie, którego program będzie oparty na codziennym rytmie życia monastycznego. Dzień skupienia w swoim programie zawiera jakby w miniaturze istotę codziennego porządku dnia w klasztorze monastycznym – odzwierciedla ład i harmonię, które przychodzą  wraz z wiernością codziennym obowiązkom i otwarciem serca na Boże prowadzenie drogą świętości.

* * *

Terminy i tematy dni skupienia w 2024 roku:

CZERWIEC: 8 czerwca 2024 roku
temat: „Podążajmy ścieżkami Pana za przewodem Ewangelii”.
/por. Reguła św. Benedykta, Prolog/

KWIECIEŃ: 27 kwietnia 2024 roku
temat: „Oto Pan sam w swej łaskawości ukazuje nam drogę życia”.
/por. Reguła św. Benedykta, Prolog/

MARZEC: 9 marca 2024 roku
temat: „Napomnienia łaskawego ojca wypełniaj skutecznie”.
/por. Reguła św. Benedykta, Prolog/

LUTY: 10 lutego 2024 roku
temat: „Napomnienia łaskawego ojca przyjmij chętnie”.
/por. Reguła św. Benedykta, Prolog/

STYCZEŃ: 27 stycznia 2024 roku
temat:
„Słuchaj synu nauk mistrza, nakłoń ucho swego serca.”.
/por. Reguła św. Benedykta, Prolog/

* * *

Archiwum dni skupienia 2019 – 2023 rok:

 * * *

Temat przewodni dni skupienia:

POKÓJ to niezmienny temat przewodni wszystkich dni skupienia.
Od wieków zawołaniem naszego zakonu pozostają hasło: POKÓJ i ŁAD.
Z czego wynika?
Św. Benedykty zwraca się do uczniów w Prologu Reguły słowami Psalmu: „Szukaj pokoju i dąż do niego /Ps 34,15/”, a w rozdziale VII „O pokorze” przytacza słowa Psalmu 131: „Wprowadziłem ład i pokój do mojej duszy… /Ps 131,2/”.

Szukanie pokoju – będące codzienną drogę ku spotkaniu z Jezusem Chrystusem, ,„ON BOWIEM JEST NASZYM POKOJEM /Ef 2,14/” – stało się dla kolejnych pokoleń duchowych uczniów św. Benedykta podstawowym celem i znakiem rozpoznawczym.

Duchowość św. Benedykta jest przeniknięta obecnością Jezusa Chrystusa i wszystko, co ją stanowi prowadzi do Chrystusa. Prowadzi do coraz głębszej i silniejszej relacji z Chrystusem. Pod koniec Reguły św. Benedykt podsumowując swoją naukę, pisze: „Niechaj nic nigdy nie będzie dla nas ważniejsze od Chrystusa /Rdz 72/”.

Podczas kolejnych dni skupienia, pochylając się nad Bożym Słowem i Regułą św. Benedykta, a także nad świadectwem życia naszego Prawodawcy i bogatą historią XV wieków życia monastycznego, szukając pokoju i wprowadzając ład – lub inaczej – wprowadzając ład i szukając pokoju – będziemy się starali – „aby nic nigdy nie było dla nas ważniejsze od Chrystusa”…

,„ON BOWIEM JEST NASZYM POKOJEM /Ef 2,14/”.

* * *

Program dnia skupienia:

Dzień skupienia w swoim programie zawiera jakby w miniaturze istotę codziennego porządku dnia w klasztorze monastycznym – odzwierciedla pokój, ład i harmonię, które przychodzą wraz z wiernością codziennym obowiązkom.

9:00 – Przywitanie
Omówienie szczegółów programu

9:30 – Msza Św. (w kaplicy klasztornej)
10:15 – Posiłek
10:45 – Wprowadzenie do Lectio divina
Czas na osobiste spotkanie z Bożym Słowem

12:00 – Anioł Pański i modlitwa południowa (wspólnie z siostrami)
12:30 – Obiad
13:00 – 14:30 – Czas wolny/ możliwość rozmowy z siostrami (20 min.)
14:30 – 15:30 – Praca
16:00 – Nieszpory (wspólnie z siostrami)
16:30 – Konferencja
Po konferencji możliwość podzielenia się refleksjami/ sugestiami
Posiłek i rekreacja
18:00 – Zakończenie

* * *

Zapraszamy do wspólnej
modlitwy i pracy
w skupieniu i ciszy!

* * *

Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego oraz zeszytu i długopisu.

* * *

Zgłoszenia prosimy kierować:

Opactwo Sióstr Benedyktynek
ul. Wojska Polskiego 28a
09-200 Sierpc
e-mail: benedyktynkisierpc@onet.pl
telefon:   884 776 337

* * *

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe
i obostrzenia związane z pandemią
na dzień skupienia możemy przyjąć
nie więcej niż 10 osób.

 * * *

Opłatę stanowi dobrowolna ofiara.

* * *

ハイブランドスマホケースiphone モンクレール コピー 激安 ディオール コピー 激安 ロエベ コピー 激安 セリーヌ バッグ コピー