Dzień skupienia ze św. Benedyktem

Zapraszamy do
Opactwa Mniszek Benedyktynek
w Sierpcu
na dzień skupienia ze św. Benedyktem

* * *

W odpowiedzi na kierowane do nas prośby, o zorganizowanie rekolekcji w oparciu o benedyktyńską duchowość, pragniemy zaprosić Was do naszego Opactwa na jednodniowe skupienie, którego program będzie oparty na codziennym rytmie życia monastycznego.

* * *

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i pracy
w skupieniu i ciszy!

* * *

Archiwum dni skupienia:

* * *


Terminy i tematy:

Z przykrością informujemy, iż z powodu pogarszającej się sytuacji epidemiologicznej, odwołałyśmy do końca roku
Dni skupienia ze Św Benedyktem.
Jednocześnie zapewniamy o pamięci w modlitwie
i także o nią prosimy.

Program dnia:

Dzień skupienia w swoim programie (z konieczności w skróconej formie), zawiera istotę codziennego porządku dnia w klasztorze monastycznym – odzwierciedla ład i harmonię, które przychodzą wraz z wiernością codziennym obowiązkom.

9:00 – Przywitanie
Omówienie szczegółów programu

9:30 – Msza Św. (w kaplicy klasztornej)
10:15 – Posiłek
10:45 – Wprowadzenie do Lectio divina
Czas na osobiste spotkanie z Bożym Słowem

12:00 – Anioł Pański i modlitwa południowa (wspólnie z siostrami)
12:30 – Obiad
13:00 – 14:30 – Czas wolny/ możliwość rozmowy z siostrami (20 min.)
14:30 – 15:30 – Praca
16:00 – Nieszpory (wspólnie z siostrami)
16:30 – Konferencja
Po konferencji możliwość podzielenia się refleksjami/ sugestiami
Posiłek i rekreacja
18:00 – Zakończenie

* * *

Zapraszamy do wspólnej modlitwy i pracy
w skupieniu i ciszy!

* * *

Prosimy o zabranie ze sobą Pisma Świętego oraz zeszytu i długopisu.

* * *

Zgłoszenia prosimy kierować:

Opactwo Sióstr Benedyktynek
ul. Wojska Polskiego 28a
09-200 Sierpc
e-mail: benedyktynkisierpc@onet.pl
telefon:   884 776 337

* * *

Ze względu na ograniczone warunki lokalowe
na dzień skupienia możemy przyjąć nie więcej niż 15 osób.

 * * *

Opłatę stanowi dobrowolna ofiara.

* * *