ŚLUBY WIECZYSTE I KONSEKRACJA DZIEWIC Siostry Benigny Łąpieś OSB

– Swoim „tak” wypowiedzianym Boskiemu Oblubieńcowi wobec Kościoła, daje siostra najczystsze świadectwo zawierzenia Chrystusowi swego życia. Moment złożenia ślubów wieczystych jest dla nas odblaskiem tego Światła, które nie gaśnie. Jest świadectwem tej miłości, która łączy człowieka z Bogiem intymną więzią oddania i bliskości – mówił bp Piotr w czasie kazania.

Oblubieniec jest i woła… w Sierpcu

Śluby wieczyste u benedyktynek
w Sierpcu

Bóg powiększył dziś w swoim Kościele skarb świętego dziewictwa. Siostra Benigna, mniszka benedyktynka z Sierpca, złożyła wieczystą profesję połączoną z konsekracją dziewic. Maryjo, Matko Niezawodnej Nadziei weź w opiekę Tę, która złożyła całą swą przyszłość w ręce Jezusa.
Cheap Nike Shoes Sale Free Nike Run Shoes Online Store