Czas Wielkiego Postu

Albowiem tak mówi Pan Bóg,

Święty Izraela:

„W nawróceniu i spokoju

jest wasze ocalenie,

  w ciszy i ufności leży wasza siła”.

Dlatego tak mówi Święty Izraela:

„Pan czeka, by wam okazać łaskę,
stoi, by się zlitować nad wami,
bo Pan jest sprawiedliwym Bogiem”.


Szczęśliwi wszyscy, którzy w Nim ufają!

/Iz 30, 15 i następne/

レプリカカミレ