Życzenia Wielkanocne

„A Jezus rzekł do nich: Pokój wam!
Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».
 Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im:
«Weźmijcie Ducha Świętego»!”
/J, 21 – 22/

Składamy najserdeczniejsze życzenia, prosząc w modlitwie,
–  aby ŁASKA POKOJU, którą przynosi Zmartwychwstały Pan Jezus,
zamieszkała w naszych sercach i towarzyszyła nam nieustannie,
w każdej chwili naszego życia.

Z darem modlitwy i serdecznym pozdrowieniem
m. Miriam Pałasz OSB
Wraz ze wspólnotą mniszek benedyktynek z Sierpca
Wielkanoc 2022 rok

レプリカカミレ