11 lipca – Uroczystość Świętego Benedykta, Patrona Europy

11 lipca przypada Uroczystość Świętego Ojca Benedykta, Patrona Europy.
Niech Jego orędownictwo u Boga za nami przyniesie obfite owoce pokoju w naszych sercach i męstwa w wierze.
„Biegł człowiek w minionych stuleciach w ciszę klasztorną, tak jak pobiegł ku niej Benedykt z Nursji, by znaleźć samego siebie – „przed obliczem Najwyższego zamieszkał sam ze sobą”, jak nam opowiada o tym św. Grzegorz Wielki, biograf św. Benedykta. Wtedy jednak ta ucieczka miała za przyczynę upadek więzi społecznej, katastrofę moralną i kulturalną świata, który już dla ducha ludzkiego nie gwarantował sumienia, postępu, współżycia: potrzeba było schronienia, by znaleźć bezpieczeństwo, spokój, studium, modlitwę, pracę, przyjaźń, zaufanie.

Dzisiaj nie brak, lecz przerost współżycia społecznego pociąga ludzi do tego samego schronienia. Napięcie, hałas, gorączka, formalizm, mnogość spraw są zagrożeniem wewnętrznego życia człowieka: brakuje mu ciszy z jej nieodstępnym słowem wewnętrznym. Brakuje mu uporządkowania, brakuje modlitwy, pokoju; brakuje mu samego siebie. By zdobyć znów panowanie nad sobą i duchową radość, wypada mu szukać drogi do benedyktyńskiego klasztoru[…].
Przemówienia papieża Pawła VI na Monte Cassino z okazji poświęcenia odbudowanej Bazyliki
(AAS LVI, 1964, str. 983nn)

ブランド スーパーコピー 時計