Okręgowy Ośrodek Pomocy Poszkodowanym Przestępstwem

Przy Stowarzyszeniu W Trosce o Rodzinę na Wzgórzu Loret w Sierpcu został otwarty Punkt Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Adres Sierpc ul. Wojska Polskiego 28A (Łącznik)

(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 09.00 – 14.00) tel. 603 853 503

Od 21 stycznia 2022 roku w Płocku funkcjonuje Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, którego działalność  sfinansowana jest z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Prowadzenie Ośrodka powierzone zostało Fundacji Instytut Rozwoju Sportu i Edukacji.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

 Ośrodek jest jednym z kilkudziesięciu Ośrodków na terenie całej Polski. W ramach działalności Ośrodka, osoby, które są tam zatrudnione umożliwiają szybką i skuteczną pomoc poszkodowanym i ich najbliższym oraz świadkom przestępstw. Pomoc polega m.in. na niwelowaniu skutków przemocy domowej, krzywdzenia dzieci, wyłudzeń wśród seniorów czy ofiar wypadków drogowych, ale także rozbojów i napadów. Osoby pokrzywdzone mogą otrzymać pomoc prawną, psychologiczną czy też szerokie wsparcie materialne w celu niwelowania skutków tych przestępstw.

Pracownicy Ośrodka przez 6 dni w tygodniu prowadzą dyżury, są to osoby pierwszego kontaktu, którzy poinformują potrzebujących pomocy o możliwościach i zakresie udzielenia tej pomocy.

Ośrodek zapewnia nieodpłatnie:

 1. Pomoc prawną, alternatywne metody rozwiązywania konfliktów,
 2. Pomoc psychologiczną, psychiatryczną, terapeutyczną,
 3. Pomoc tłumacza, w tym tłumacza migowego,
 4. Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych oraz wyrobów medycznych,
 5. Pokrywanie kosztów zakupu żywności lub bonów żywnościowych,
 6. Pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny,
 7. Finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań  za lokal mieszkalny,
 8. Pokrywanie kosztów organizacji oraz uczestnictwa w szkoleniach i kursach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 9. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 10. Pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania i opieki nad dziećmi, w tym w żłobkach i klubach dziecięcych prowadzonych przez gminę,
 11. Finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego lub wyjazdu osoby uprawnionej wraz z małoletnim,
 12. Finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej związanych z uzyskiwaniem świadczeń i regulowaniem spraw związanych z uzyskiwaniem pomocy.

Warunkiem uzyskania pomocy świadczonej z Funduszu Sprawiedliwości jest uzyskanie przez osobę ubiegającą się o tę pomoc statusu osoby pokrzywdzonej przestępstwem. W związku z tym każdy, kto chce uzyskać pomoc, powinien przedstawić pracownikowi Ośrodka dokumenty świadczące o tym, że jest osobą pokrzywdzoną przestępstwem. Warunek ten jest konieczny ze względu na fakt, udzielania pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości, czyli z pieniędzy publicznych i w związku
z tym wsparcie powinno trafiać wyłącznie do osób uprawnionych.

Dokumentami na podstawie  których osoby pierwszego kontaktu dokonają weryfikacji mogą być np.: dokumenty poświadczające zgłoszenie w organach ścigania zaistniałego przestępstwa, potwierdzenie wszczęcia postępowania w sprawie zaistniałego przestępstwa, dokumentacja medyczna potwierdzająca uszczerbek na zdrowiu, powstały w wyniku przestępstwa itp.

Osoby pierwszego kontaktu każdorazowo, w sposób indywidualny będą analizować wnioski o udzielenie pomocy. Współpracują oni bowiem z prawnikami, psychologami, psychiatrą czy też z Policją.

Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Płocku, znajduje
się na terenie Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku tj.

al. Kilińskiego 12, budynek A,  pok. 41, 42.

tel.:+ 48 24 366 41 28;  +48 24 366 41 29, kom. 603 853 503

adres e-mail: pomagamy@irsie.org.pl

Godziny pracy Ośrodka w Płocku:

Poniedziałek:        13.00 – 20.00

Wtorek – Piątek:    8.00 – 15.00

Sobota:                    9.00 – 14.00

Poza Okręgowym Ośrodkiem Pomocy funkcjonują również –  współpracujące z Ośrodkiem Okręgowym, Lokalne Punkty Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Lokalne Punkty funkcjonują w:

 1. Ciechanowie –  trwają prace związane ze zmianą siedziby – interesanci przyjmowani są w Płocku (godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 9.00 – 14.00) tel. 603 853 503
 • Gostyninie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie, ul. Parkowa 32

(godz. przyjęć: środa i czwartek 15:00 – 20:00) tel. 603 853 503

 • Mławie – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mławie, ul. Narutowicza 6

(godz. przyjęć: wtorek i środa w godz. 15.00 – 20.00) tel. 603 853 503

 • Płońsku – Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” w Płońsku, Parafialny Dom Opieki przy Parafii św. Maksymiliana Kolbego, Płońsk  ul. Ks. Romualda Jaworskiego 3

(godz. przyjęć: środa w godz. 8.00 – 13.00; czwartek w godz. 14.00 – 19.00)  
tel. 603 853 503

 • Sierpcu – Stowarzyszenie „W Trosce o Rodzinę” – na terenie Sanktuarium Matki Bożej Sierpeckiej; Sierpc ul. Wojska Polskiego 28A

(godz. przyjęć: poniedziałek i środa w godz. 09.00 – 14.00) tel. 603 853 503

 • Sochaczewie – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sochaczewie, ul. Warszawska 115

(godz. przyjęć: wtorek i czwartek w godz. 14.00 – 19.00)  tel. 603 853 503

 • Żyrardowie – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żyrardowie,  ul. 1 Maja 60

(godz. przyjęć: poniedziałek 13:00 – 18:00; czwartek 13:00 – 18:00) tel. 603 853 503

ブランド スーパーコピー 時計