Podsumowanie prac – Galeria

Podsumowanie prac – dotyczących zadania pn.:

„Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu”

Prace budowlane realizowane w okresie 18.10.2019 – 29.01.2021 r.
według podziału na zakresy:

Zakres 1

„Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu w zakresie docieplenia poddasza w budynku klasztoru”

 • Klasztor: ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Zakres 2

„Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu  w zakresie wymiany stolarki okiennej”, w tym:

 • Klasztor: wymiana pozostałej stolarki okiennej
 • Dom Pielgrzyma: wymiana okien

Zakres 3

„Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań  Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu  w zakresie wymiany pozostałej stolarki okiennej”, w tym:

 • Klasztor: wymiana pozostałej stolarki okiennej
 • Dom Pielgrzyma: wymiana okien
 • Dom Pielgrzyma: wymiana drzwi zewnętrznych

Zakres 4

 „Ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych i ścian piwnic w Domu Pielgrzyma”, w tym:

 • Dom Pielgrzyma: ocieplenie dachu – skosy poddasza i stropy klatek schodowych
 • Dom Pielgrzyma: ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic
 • Dom Pielgrzyma: ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem
 • Dom Pielgrzyma: ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie
 • Dom Pielgrzyma: ocieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych
 • Roboty towarzyszące: prace dotyczące zabezpieczenia budynku, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi właściwego terytorialnie organu ochrony przyrody, przed zasiedleniem przez ptaki i nietoperze

Zakres 5

„Termomodernizacja budynku klasztoru w zakresie docieplenia poddasza w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowy Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu”

 • Klasztor: ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

Zakres 6 :

„Wykonanie instalacji sanitarnych, elektrycznych, oświetlenia, pV i BMS wraz z robotami towarzyszącymi”, w tym:

 • Klasztor: modernizacja instalacji CO
 • Klasztor: wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej
 • Klasztor: modernizacja oświetlenia
 • Dom Pielgrzyma: modernizacja instalacji co
 • Dom Pielgrzyma: modernizacja układu przygotowania cwu
 • Dom Pielgrzyma: modernizacja oświetlenia

Zakres 7

„Roboty dodatkowe wykonanie docieplenia budynku klasztoru, w tym:

 • Klasztor: ocieplenie ścian zewnętrznych o gr. 8. cm
 • Klasztor: ocieplenie ścian zewnętrznych o gr. 38 cm
 • Klasztor: ocieplenie ściany zewnętrznej przy gruncie
 • Roboty towarzyszące

* * *

GALERIA

Aktualności

23 05/2021
Aktualności z facebooka

Benedyktynki Sierpc – Strona główna/Facebook

czytaj więcej

23 05/2021
Zapraszamy na dzień skupienia ze św. Benedyktem

Zapraszamy do Opactwa Mniszek Benedyktynek w Sierpcu na dzień skupienia ze św. Benedyktem * * * W odpowiedzi na kierowane do nas prośby, o zorganizowanie...

czytaj więcej

04 04/2021
17 02/2021
Czas Wielkiego Postu

Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: „W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie,   w ciszy i ufności leży wasza siła”. Dlatego tak mówi...

czytaj więcej

zobacz wszystkie

レプリカカミレ