Przetargi i zapytania

UWAGA!
Termin złożenia oferty zostaje wydłużony
do godziny 10:00 dnia 20 LIPCA 2020 r.

Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Przedmiotem zamówienia są:

 • Zadanie 1 Wykonanie wszystkich instalacji sanitarnych w budynku Domu Pielgrzyma,
 • Zadanie 2 Wykonanie wszystkich instalacji sanitarnych w budynku Klasztoru,
 • Zadanie 3 Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Domu Pielgrzyma,
 • Zadanie 4 Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Klasztoru,
 • Zadanie 5 Wykonanie ścianek działowych zgodnie z Projektem Budowlanym w budynku Domu Pielgrzyma w zakresie niezbędnym do wykonania instalacji.

 

Prace dotyczą zakresu wyszczególnionego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w projekcie budowlanym, będących załącznikami SIWZ.

Roboty dotyczą budynku domu pielgrzyma, znajdującego się na terenie objętym ochroną konserwatorską oraz budynku klasztoru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 32/112 W, decyzją z dnia 15 stycznia 1958 r.

Konieczna jest wizja na obiekcie.

Termin składania ofert:
do 18 lipca 2020 r. do godz. 10:00
– równolegle w formie papierowej i elektronicznej (skan oferty)

Dokumenty:

SIWZ_Benedyktynki_instalacje_2020-07-13

Aktualizacja dokumentów:

Zmiana zapytanie ofertowego – aktualizacja 17.07.2020

SIWZ_Benedyktynki_instalacje_2020-07-13 – aktualizacja 17.07.2020

Załącznik:

https://1drv.ms/u/s!Ap_ysSYghNkEhfdmFg51g-QRaFPfcw?e=J434nU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

PROTOKÓŁ WYBORU 28.07.2020 – instalacja elektryczna i sanitarna

***

Uwaga! Termin złożenia oferty zostaje wydłużony
do godziny 8:00 dnia 9 czerwca 2020 r.

Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu ponownie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Przedmiotem zamówienia są:

 • Zadanie 1 Wykonanie wszystkich instalacji sanitarnych w budynku Domu Pielgrzyma,
 • Zadanie 2 Wykonanie wszystkich instalacji sanitarnych w budynku Klasztoru,
 • Zadanie 3 Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Domu Pielgrzyma,
 • Zadanie 4 Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Klasztoru.

Prace dotyczą zakresu wyszczególnionego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz w projekcie budowlanym, będących załącznikami SIWZ.

Roboty dotyczą budynku domu pielgrzyma, znajdującego się na terenie objętym ochroną konserwatorską oraz budynku klasztoru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 32/112 W, decyzją z dnia 15 stycznia 1958 r.

Termin złożenia oferty: do godz. 8:00 dnia 8 czerwca 2020 r., równolegle w formie papierowej i elektronicznej (skan oferty).

Dokumenty: 

SIWZ_Benedyktynki_instalacje_2020-06-04

Załączniki: 

https://1drv.ms/u/s!Ap_ysSYghNkEhfAV3ERyb71jKsBBTQ?e=U1YEqC 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

PROTOKÓŁ WYBORU 18.06.2020 – instalacja sanitarna i elektryczna

 UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU 30.06.2020 – instalacja sanitarna i elektryczna

***

Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu zaprasza do złożenia oferty na wykonanie instalacji sanitarnych oraz elektrycznych w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Przedmiotem zamówienia są:

 • Zadanie 1 Wykonanie wszystkich instalacji sanitarnych w budynku Domu Pielgrzyma,
 • Zadanie 2 Wykonanie wszystkich instalacji sanitarnych w budynku Klasztoru,
 • Zadanie 3 Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Domu Pielgrzyma,
 • Zadanie 4 Wykonanie instalacji elektrycznych w budynku Klasztoru.

Prace dotyczą zakresu wyszczególnionego w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót, będących załącznikami SIWZ.

Roboty dotyczą budynku domu pielgrzyma, znajdującego się na terenie objętym ochroną konserwatorską oraz budynku klasztoru wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 32/112 W, decyzją z dnia 15 stycznia 1958 r.

Konieczna jest wizja na obiekcie oraz potwierdzenie liczby oraz wymiarów okien. Specyfikacja Istotnych Warunków

Termin złożenia oferty: do godz. 11:00 dnia 25 maja 2020 r.

Dokumenty:

SIWZ_Benedyktynki_instalacje_2020-05-19_ostateczny

Załącznik:

https://1drv.ms/u/s!Ap_ysSYghNkEheU77fCkPV75pZ4m6g?e=GWOO2H

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU  – wykonanie instalacji elektrycznej i sanitarnej 25.05.2020

***

Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu zaprasza do złożenia oferty na ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych i ścian piwnic w Domu Pielgrzyma w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Przedmiotem zamówienia jest ocieplenie ścian kondygnacji nadziemnych i ścian piwnic metodą lekką mokrą.

Prace dotyczą okien wyszczególnionych w  Projekcie Architektoniczno-Wykonawczym, będącym załącznikiem SIWZ.

Roboty dotyczą budynku domu pielgrzyma, znajdującego się na terenie objętym ochroną konserwatorską.

Konieczna jest wizja na obiekcie.

Termin złożenia oferty: do godz. 11:00 dnia 4 kwietnia 2020 r.

Dokumenty:

SIWZ_Benedyktynki_ocieplenie_DP_2020-03-27_podpis

Załączniki (ocieplenie ścian):

https://1drv.ms/u/s!Ap_ysSYghNkEhdYT6yeh26f69b5a0g?e=WLn1oX

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

PROTOKÓŁ WYBORU – ocieplenie ścian DP – 04.04.2020

***

Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu zaprasza do złożenia oferty na remont dachu w Domu Pielgrzyma w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie

Przedmiotem zamówienia są: wymiana pokrycia dachowego na blachodachówkę, likwidacja istniejących lukarn  i części kominów wentylacyjnych, wymiana orynnowania i wzmocnienie konstrukcji stropodachu oraz montaż okien połaciowych, wyłazu dachowego, klapy dymowej i systemu przeciwśnieżnego zgodnie z Projektem Budowlanym i Pozwoleniem na budowę.

Roboty dotyczą budynku domu pielgrzyma, znajdującego się na terenie objętym ochroną konserwatorską.

Konieczna jest wizja na obiekcie.

Termin złożenia oferty: do godz. 11:00 dnia 4 kwietnia 2020 r.

Dokumenty:

SIWZ_Benedyktynki_dach_DP_2020-03-27_podpis

Załączniki (remont dachu):

https://1drv.ms/u/s!Ap_ysSYghNkEhdYV-VGojAjcLLgxSg?e=lkSdKc

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU – remont dachu DP – 04.04.2020

***

Opactwo Sióstr Benedyktynek w Sierpcu zaprasza do złożenia oferty na wymianę pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Przedmiotem zamówienia są:

 • Zadanie 1: Wymiana pozostałej stolarki okiennej i drzwiowej w budynku “Dom Pielgrzyma”
 • Zadanie 2: Wymiana pozostałej stolarki okiennej w budynku Klasztoru

 

Termin złożenia oferty: do godz. 11:00 dnia 9 marca 2020 r.

Dokumenty:

SIWZ Benedyktynki Okna _2 _2020-03-02

projekt_dp

projekt _k

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

PROTOKÓŁ WYBORU – pozostała stolarka okienna i drzwiowa – 10.03.2020

***

WZNOWIENIE PRZETARGU!

Zaproszenie do złożenia oferty: Wymiana stolarki okiennej w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu”

Termin złożenia oferty: do godz. 11:00 dnia 2 października 2019 r.

Dokumenty:

SIWZ – BENENDYKTYNKI – OKNA – 2019-09-18

SIERPC – BENEDYKTYNKI – KL_Okna_PW

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

PROTOKÓŁ WYBORU – okna – 02.10.2019

***

Zaproszenie do złożenia oferty: Termomodernizacja budynku klasztoru w zakresie docieplenia poddasza w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu”

Termin nadsyłania ofert: 13 września 2019 r., godzina 11:00

Dokumenty:

SIWZ_Benedyktynki_Stropy_2019-08-30.pdf

Załącznik_5_opinia_techniczna.pdf

Załącznik_6_kosztorys_ofertowy.pdf

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

 PROTOKÓŁ WYBORU – ocieplenie stropu – 13.09.2019

***


Zaproszenie do złożenia oferty: Wymiana stolarki okiennej w ramach projektu „Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu”

Uwaga! Wydłużono termin nadsyłania ofert do: 6 września 2019 r., godzina 10:00

Dokumenty:

SIWZ_Benedyktynki_Okna_2019-08-16_podpisana_v2 – uwaga: zmiany w treści oświadczeń (strona 20 i 22)

SIWZ_Benedyktynki_Okna_2019-08-16_podpisana – poprzednia wersja SIWZ

SRPC-KL_Okna_PW

W związku z pojawiającymi się pytaniami, zamieszczamy odpowiedzi:

 1. Proszę o sprecyzowanie na jakie konkretnie należy wymienić parapety wewnętrzne kamienne oraz jaką maja mieć szerokość.

Na rysunkach podane są wymiary parapetów (ich szerokości i grubości). Proponuje się zastosowanie kamienia – granitu w odcieniach szarości. Do akceptacji przed montażem.

 1. Które typy okien  i w jakiej ilości sztuk znajdują się na klatce schodowej, ponieważ tam należy zastosować po 2 sztuki nawiewników.

Najprawdopodobniej w pytaniu chodzi tu o korytarz (komunikację), a nie ma mowy o klatce schodowej. Układ okien i ich rodzaj jest na ogólnym rysunku rzutów.

 1. Proszę o sprecyzowanie jaki rodzaj szprosów należy zastosować w oknach objętych wymianą.

Szprosy wiedeńskie szer. 2,5 – 3cm.

 1. izolacyjność akustyczna okna – minimalny wskaźnik wypadkowej izolacyjności akustycznej okna: Ra2’=35 dB”.

Chodzi o wsp. Rw dla okna = 35dB

Informujemy również, iż wydłużono termin nadsyłania ofert do 6 września 2019 r., godzina 10:00

OGŁOSZENIE WYNIKÓW PRZETARGU:

Aktualności

08 06/2024
Kaplica Wieczystej Adoracji w Sierpcu

Kaplica Wieczystej Adoracji w Sierpcu jest pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP ZOBACZ WIĘCEJ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=865059355666750&set=pcb.865059972333355 https://www.facebook.com/photo/?fbid=862509539249062&set=pcb.862509639249052 https://www.facebook.com/photo/?fbid=865064938999525&set=pcb.865065882332764

czytaj więcej

21 05/2024
DZIEŃ SKUPIENIA ze św. Benedyktem

Zapraszamy do Opactwa Mniszek Benedyktynek w Sierpcu na dzień skupienia ze św. Benedyktem * * * W odpowiedzi na kierowane do nas prośby, o zorganizowanie...

czytaj więcej

03 05/2024
W 77 rocznicę powrotu Sióstr Benedyktynek do Sierpca

DRZEWO ŚCIĘTE NA NOWO WYRASTA „Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte na nowo wyrasta, świeży pęd nie obumrze”. /Księga Hioba 14,7/ W dniu 3 maja...

czytaj więcej

01 01/2024
Dzień Eucharystyczny w naszej kaplicy

W pierwszy dzień Nowego Roku przypada Dzień Eucharystyczny w kaplicy naszego Opactwa. Dzisiaj nasza Wspólnota trwała w Adoracji przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie modląc...

czytaj więcej

zobacz wszystkie

ハイブランドスマホケースiphone モンクレール コピー 激安 ディオール コピー 激安 ロエベ コピー 激安 セリーヌ バッグ コピー