Zmarła s. Imelda Klementowska OSB z Opactwa w Żarnowcu

Dzisiaj w nocy zmarła
Siostra Imelda Klementowska OSB z Opactwa w Żarnowcu.

Choć w ostatnich latach wiele cierpiała, nigdy nie traciła pogody ducha.
Jej uśmiech był dla nas szczególnym darem.
Spotkanie z Siostrą Imeldą ogrzewało serce i krzepiło nadzieją,
że „dla miłującego Boga wszystko przemienia się w dobro”.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie,
a światłość wiekuista niechaj jej świeci.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.

 

レプリカカミレ