Kwestowanie

Z początkiem b.r. nasza wspólnota podjęła kwesty
w parafiach Diecezji Płockiej.

Dzięki życzliwość Księdza Biskupa Ordynariusza Piotra Libery, który udzielił pozwolenia i pobłogosławił nam na podjęcie tego dzieła, a także dzięki otwartemu sercu Księży Proboszczów poszczególnych parafii, w których jesteśmy przyjmowane, możemy pójść do wiernych nie tylko z prośbą o pomoc materialną, ale również ze świadectwem naszego życia monastycznego.

Ksiądz Biskup Ordynariusz napisał: „Ufam, że obecność Sióstr w parafiach naszego Kościoła lokalnego wyda dobre duchowe owoce, a zebrane środki materialne pozwolą wspólnocie sierpeckich benedyktynek na przeprowadzenie zaplanowanych zadań”.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi, dziękujemy Księżom Proboszczom, dziękujemy wszystkim Księżom i Wiernym, których spotykamy w naszej wędrówce –

– Bóg zapłać za otwarte serce, życzliwe przyjęcie, Bóg zapłać za modlitwę, dobre słowo
i każdą ofiarę materialną, jaką otrzymałyśmy i otrzymujemy.

Naszą wdzięczność wyrażamy przede wszystkim w modlitwie codziennej
za wszystkich, z którymi dane nam się było spotkać podczas kwest:

 

Ks. Proboszcz Cegłowski Stefan wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI PARAFII ŚW. ZYGMUNTA, Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku

Ks. Proboszcz Deptuła Jana wraz KSIĘDZEM WIKARYM i PARAFIANAMI PARAFII ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Starej Białej

Ks. Proboszcz Dobrzeniecki Grzegorz wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI PARAFII ŚW. KRZYŻA w Płocku

Ks. Proboszcz Gutowski Wiesław wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI PARAFII ŚW. BARTŁOMIEJA , Fara w Płocku

Ks. Proboszcz Kadziński Tomasz wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO w Sierpcu

Ks. Proboszcz Kaniecki Zbigniew wraz z PARAFIANAMI PARAFII ŚW. ALEKSEGO, w Płocku – Trzepowie

Ks. Proboszcz Lewicki Jerzy wraz z KSIĘŻMI i  PARAFIANAMI PARAFII ŚW. WOJCIECHA w Płocku

Ks. Proboszcz Łebkowski Tadeusz wraz z KSIĘDZEM WIKARYM i PARAFIANAMI PARAFII ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO w Płocku

Ks. Proboszcz Andrzej Mucha SAC wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI PARAFII ŚW. BENEDYKTA w Sierpcu

Ks. Proboszcz Peła Jan wraz z PARAFIANAMI PARAFII ŚW. JÓZEFA w Rościszewie

Ks. Proboszcz Zborowski Marek wraz z Księdzem Wikarym i PARAFIANAMI PARAFII ŚW. MARCINA w Słupowie

Ks. Proboszcz Zalewski Sławomir wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI PARAFII WITA, MODESTA I KRESCENCJI, Fara w Sierpcu

ルイヴィトンiphoneケースコピー