KWESTY W PARAFIACH NASZEJ DIECEZJI

Z początkiem b.r. nasza wspólnota podjęła kwesty
w parafiach Diecezji Płockiej.

Dzięki życzliwość Księdza Biskupa Ordynariusza Piotra Libery, który udzielił pozwolenia i pobłogosławił nam na podjęcie tego dzieła, a także dzięki otwartemu sercu Księży Proboszczów poszczególnych parafii, w których jesteśmy przyjmowane, możemy pójść do wiernych naszej Diecezji nie tylko z prośbą o pomoc materialną, ale przede wszystkim ze świadectwem naszego życia monastycznego i prośbą o modlitwę za nas.

Ksiądz Biskup Ordynariusz napisał: „Ufam, że obecność Sióstr w parafiach naszego Kościoła lokalnego wyda dobre duchowe owoce, a zebrane środki materialne pozwolą wspólnocie sierpeckich benedyktynek na przeprowadzenie zaplanowanych zadań”.

Dziękujemy Księdzu Biskupowi, dziękujemy Księżom Proboszczom, dziękujemy wszystkim Księżom i Wiernym, których spotykamy w naszej wędrówce –

– Bóg zapłać za otwarte serce, życzliwe przyjęcie, Bóg zapłać za modlitwę, dobre słowo
i każdą ofiarę materialną, jaką otrzymałyśmy i otrzymujemy.

Naszą wdzięczność wyrażamy przede wszystkim w modlitwie codziennej
za wszystkich, z którymi dane nam się było spotkać podczas kwest:

Ks. Proboszcz Barański Wiesław wraz z PARAFIANAMI,
PARAFIA  ŚW. MATEUSZA, Lutocin

Ks. Proboszcz Cegłowski Stefan wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. ZYGMUNTA,
Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku

Ks. Proboszcz Deptuła Jana wraz KSIĘDZEM WIKARYM i PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ w Starej Białej

Ks. Proboszcz Dobrzeniecki Grzegorz wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. KRZYŻA w Płocku

Ks. Proboszcz Graczyk Eugeniusz wraz z KSIĘŻMI I PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. PIOTRA APOSTOŁA, Ciechanów

Ks. Proboszcz Gutowski Wiesław wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. BARTŁOMIEJA , Fara w Płocku

Ks. Proboszcz Kadziński Tomasz wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI
PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO w Sierpcu

Ks. Proboszcz Kania Wiesław SDB wraz ze WSPÓLNOTĄ I PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, Płock

Ks. Proboszcz Kaniecki Zbigniew wraz z PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. ALEKSEGO, w Płocku – Trzepowie

Ks. Proboszcz Kazimierczak Stanisław wraz z KSIĘŻMI I PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ, Płock

Ks. Proboszcz Kołodziejski Antoni wraz z KSIĘŻMI I PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. JANA CHRZCICIELA, Płock

O. Gwardian Kuchnik Herman OFM wraz z WSPÓLNOTĄ I PARAFIANAMI,
PARAFIA ZWIASTOWANIE PANA, Sanktuarium w Skępem

Ks. Proboszcz Lewicki Jerzy wraz z KSIĘŻMI i  PARAFIANAMI,
PARAFAI ŚW. WOJCIECHA w Płocku

Ks. Proboszcz Łebkowski Tadeusz wraz z KSIĘDZEM WIKARYM i PARAFIANAMI, PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO w Płocku

Ks. Proboszcz Andrzej Mucha SAC wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. BENEDYKTA w Sierpcu

Ks. Proboszcz Peła Jan wraz z PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. JÓZEFA w Rościszewie

Ks. Proboszcz Redmer Andrzej wraz z KSIĘŻMI I PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. MAKSYMILIAN KOLBEGO, MODLIN STARY – NOWY DWÓR MAZOWIECKI

Ks. Proboszcz Sajewski Zbigniew wraz z KSIĘŻMI I PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO, Płońsk

Ks. Proboszcz Zaborowski Marek wraz z Księdzem Wikarym i PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚW. MARCINA w Słupowie

Ks. Proboszcz Zakrzewski Andrzej wraz z PARAFIANAMI,
PARAFIA WNIEBOWZIĘCIA NMP, Tłuchowo

Ks. Proboszcz Zalewski Sławomir wraz z KSIĘŻMI i PARAFIANAMI,
PARAFIA WITA, MODESTA I KRESCENCJI, Fara w Sierpcu

Ks. Proboszcz Zbrzezny Zbigniew wraz z KSIĘŻMI I PARAFIANAMI,
PARAFIA ŚWIĘTEGO DUCHA, Płock

Cosplay Costumes for Sale - FineCosplay