Dofinansowanie z WFOŚiGW

Dnia 22 marca 2019 roku została zawarta umowa między Opactwem Sióstr Benedyktynek w Sierpcu,
a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie,
na dofinansowanie realizacji Zadania pod nazwą:

„Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań
Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu”

 

Koszt kwalifikowany zadania brutto wynosi 4 829 215,00 zł.
– kwota dotacji wynosi  4 587 744,00 zł,
                 – kwota pożyczki wynosi  241.471,00 zł.

Zakończenia realizacji Zadania w terminie do dnia 28.02.2021 roku.

WIĘCEJ INFORMACJI

 

Tablica informująca o dofinansowaniu Zadania umieszczona na murze zabytkowego klasztoru Opactwa Sióstr Benedyktynek.
Na zdjęciach widoczne są zabudowania, które zostały objęte realizacją Zadania:
zabytkowy  klasztor z XVIII wieku i dom pielgrzyma z 1996 roku.

 

ハイブランドスマホケースiphone モンクレール コピー 激安 ディオール コピー 激安 ロエベ コピー 激安 セリーヌ バッグ コピー