Dofinansowanie z WFOŚiGW w Warszawie

Przetargi i zapytania

 * * *

Rok 2019

Dnia 22 marca 2019 roku została zawarta umowa między Opactwem Sióstr Benedyktynek w Sierpcu, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z siedzibą w Warszawie, na dofinansowanie realizacji Zadania pod nazwą:

„Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań
Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu”

 

Koszt kwalifikowany zadania brutto wynosi 4 829 215,00 zł.
– kwota dotacji wynosi  4 587 744,00 zł,
– kwota pożyczki wynosi  241.471,00 zł.

Zakończenia realizacji Zadania w terminie do dnia 28.02.2021 roku.


Tablica informująca o dofinansowaniu Zadania umieszczona na murze zabytkowego klasztoru Opactwa Sióstr Benedyktynek.
Na zdjęciach widoczne są zabudowania, które zostały objęte realizacją Zadania: zabytkowy  klasztor z XVIII wieku i dom pielgrzyma z 1996 roku.

 

 

* * *

Rok 2016 – 2018

Wniosek złożony w NFOŚiGW w Warszawie

W celu sfinansowania niezbędnych prac remontowych w budynkach Klasztoru i Domu Pielgrzyma, Opactwo Sióstr Benedyktynek podjęło decyzję o złożeniu wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Wniosek został złożony 29 grudnia 2016 r. i obejmował następujące prace:

1) Budynek Klasztoru:

• modernizacja instalacji CO, w tym montaż kotłowni pelletowej wyposażonej w kocioł z automatycznym zasypem pelletu,

• wymiana instalacji CWU w tym montaż instalacji solarnej o mocy 0,0205 MWt oraz powierzchni 14 m2,

• wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawietrzaków w oknach istniejących (55 szt. okien o łącznej powierzchni 85,75m2, 42 szt. nawietrzaków w oknach istniejących),

• montaż wentylatorów w łazienkach (10 szt.),

• wymiana stolarki drzwiowej (9 szt. drzwi o łącznej powierzchni 19,92m2),

• ocieplenie ścian zewnętrznych (o gr. 38 cm – 370,3 m2, płyty styropianowe; o gr. 80cm – 1324,7m2, płyty styropianowe) oraz ścian zewnętrznych przy gruncie (213m2, płyty styropianowe),

• ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (1178,5 m2, płyty z wełny mineralnej) oraz stropu piwnic (205 m2, płyty z wełny mineralnej),

• modernizację oświetlenia (148 szt. opraw, łączna moc: 1,494 kWe) wraz z instalacją systemu BMS;

2) Budynek Domu Pielgrzyma:

• modernizacja instalacji CO w tym montaż kotłowni pelletowej wyposażonej w kocioł z automatycznym zasypem pelletu (jeden piec o mocy 0,14136 MWt, sprawność całkowita systemu: 0,7),

• modernizacja układu przygotowania cwu w tym montaż instalacji solarnej o mocy 0,0205 MWt oraz powierzchni 14 m2,

• wymiana stolarki okiennej (50 szt. okien o łącznej powierzchni 73,1 m2) wraz z montażem wentylatorów w łazienkach (10 szt.) oraz wentylacji w kuchni (1 szt.),

• wymiana stolarki drzwiowej (4 szt. drzwi o łącznej powierzchni 8,04 m2),

• ocieplenie ścian zewnętrznych (655,8 m2, płyty styropianowe), zewnętrznych piwnic (108,5 m2, płyty styropianowe) oraz ścian zewnętrznych przy gruncie (158,8 m2, płyty styropianowe),

• ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (232,3 m2, płyty z wełny mineralnej układane na stropie poddasza) oraz dachu (skosy poddasza oraz stropy klatek schodowych – 160,6 m2, płyty z wełny mineralnej układanej na nowym ruszcie aluminiowym),

• modernizację oświetlenia (144 szt. opraw, łączna moc: 1,58 kWe) wraz z instalacją systemu BMS.

W każdym z budynków zainstalowany zostanie system BMS monitorujący zużycie i koszty następujących mediów: energia elektryczna (moc czynna, bierna, taryfy), woda oraz ciepło. System za pomocą czujników zlokalizowanych w różnych częściach budynku zbierać będzie dane dotyczące zarządzanych mediów i na podstawie tych danych będzie kontrolował parametry pracy urządzeń (wytwarzających i zużywających energię).

Wysokość wnioskowanego dofinansowania to blisko 5 mln zł (wg cen z końca 2016 r.), z czego 95% ma stanowić bezzwrotna dotacja, a 5% pożyczka spłacana w ciągu kolejnych 10 lat.

W chwili obecnej czekamy na decyzję w sprawie złożonego wniosku.

Aktualności

27 10/2019
Kolejny dzień skupienia ze św. Benedyktem – 23 listopada b.r.

Zapraszamy w sobotę 23 listopada b.r. do naszego Opactwa Mniszek Benedyktynek w Sierpcu na dzień skupienia ze św. Benedyktem W odpowiedzi na kierowane do nas...

czytaj więcej

29 09/2019
Dzień skupienia ze św. Benedyktem

Zapraszamy w sobotę 26 października b.r. do naszego Opactwa Mniszek Benedyktynek w Sierpcu na dzień skupienia ze św. Benedyktem   W odpowiedzi na kierowane do...

czytaj więcej

18 06/2019
Otaczamy modlitwą Pasterza naszej Diecezji!

Jesteśmy wdzięczne Bogu za dar posługi Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Piotra Libery dla naszej  Diecezji. W szczególny sposób chcemy podziękować za KAŻDE DOBRO, które otrzymałyśmy...

czytaj więcej

18 06/2019
Złoty Jubileusz Siostry Zygmunty

Z okazji Złotego Jubileuszu Profesji Monastycznej Siostry Zygmunty, 18.06.2019r. w naszej wspólnocie gościł Pasterz Diecezji Płockiej Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Libera. Wraz z Księdzem...

czytaj więcej

zobacz wszystkie

Cheap Nike Shoes Sale Free Nike Run Shoes Online Store