Wniosek złożony w NFOŚiGW

W celu sfinansowania niezbędnych prac remontowych w budynkach Klasztoru i Domu Pielgrzyma, Opactwo Sióstr Benedyktynek podjęło decyzję o złożeniu wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Wniosek został złożony 29 grudnia 2016 r. i obejmował następujące prace:

1) Budynek Klasztoru:

• modernizacja instalacji CO, w tym montaż kotłowni pelletowej wyposażonej w kocioł z automatycznym zasypem pelletu,

• wymiana instalacji CWU w tym montaż instalacji solarnej o mocy 0,0205 MWt oraz powierzchni 14 m2,

• wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawietrzaków w oknach istniejących (55 szt. okien o łącznej powierzchni 85,75m2, 42 szt. nawietrzaków w oknach istniejących),

• montaż wentylatorów w łazienkach (10 szt.),

• wymiana stolarki drzwiowej (9 szt. drzwi o łącznej powierzchni 19,92m2),

• ocieplenie ścian zewnętrznych (o gr. 38 cm – 370,3 m2, płyty styropianowe; o gr. 80cm – 1324,7m2, płyty styropianowe) oraz ścian zewnętrznych przy gruncie (213m2, płyty styropianowe),

• ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (1178,5 m2, płyty z wełny mineralnej) oraz stropu piwnic (205 m2, płyty z wełny mineralnej),

• modernizację oświetlenia (148 szt. opraw, łączna moc: 1,494 kWe) wraz z instalacją systemu BMS;

2) Budynek Domu Pielgrzyma:

• modernizacja instalacji CO w tym montaż kotłowni pelletowej wyposażonej w kocioł z automatycznym zasypem pelletu (jeden piec o mocy 0,14136 MWt, sprawność całkowita systemu: 0,7),

• modernizacja układu przygotowania cwu w tym montaż instalacji solarnej o mocy 0,0205 MWt oraz powierzchni 14 m2,

• wymiana stolarki okiennej (50 szt. okien o łącznej powierzchni 73,1 m2) wraz z montażem wentylatorów w łazienkach (10 szt.) oraz wentylacji w kuchni (1 szt.),

• wymiana stolarki drzwiowej (4 szt. drzwi o łącznej powierzchni 8,04 m2),

• ocieplenie ścian zewnętrznych (655,8 m2, płyty styropianowe), zewnętrznych piwnic (108,5 m2, płyty styropianowe) oraz ścian zewnętrznych przy gruncie (158,8 m2, płyty styropianowe),

• ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (232,3 m2, płyty z wełny mineralnej układane na stropie poddasza) oraz dachu (skosy poddasza oraz stropy klatek schodowych – 160,6 m2, płyty z wełny mineralnej układanej na nowym ruszcie aluminiowym),

• modernizację oświetlenia (144 szt. opraw, łączna moc: 1,58 kWe) wraz z instalacją systemu BMS.

W każdym z budynków zainstalowany zostanie system BMS monitorujący zużycie i koszty następujących mediów: energia elektryczna (moc czynna, bierna, taryfy), woda oraz ciepło. System za pomocą czujników zlokalizowanych w różnych częściach budynku zbierać będzie dane dotyczące zarządzanych mediów i na podstawie tych danych będzie kontrolował parametry pracy urządzeń (wytwarzających i zużywających energię).

Wysokość wnioskowanego dofinansowania to blisko 5 mln zł (wg cen z końca 2016 r.), z czego 95% ma stanowić bezzwrotna dotacja, a 5% pożyczka spłacana w ciągu kolejnych 10 lat.

W chwili obecnej czekamy na decyzję w sprawie złożonego wniosku.

Aktualności

11 07/2018
Uroczystość Świętego Ojca Benedykta, Opata, Patrona Europy

 „Dwie są przyczyny, dla których pragniemy poważnej i cichej obecności św. Benedykta między nami. Jedną sprawą jest wiara, którą On wraz ze swym zakonem głosił....

czytaj więcej

23 06/2018
Alumni II roku WSD w Płocku – przygotowanie do obłóczyn

Alumni II roku Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku: Sebastian Trędowicz, Piotr Stann, Karol Frankowski, Bartosz Rogowicz, pod opieką ks. profesora Wojciecha Kućko przyjechali do naszego...

czytaj więcej

17 06/2018
Kwestowanie

Z początkiem b.r. nasza wspólnota podjęła kwesty w parafiach Diecezji Płockiej. Dzięki życzliwość Księdza Biskupa Ordynariusza Piotra Libery, który udzielił pozwolenia i pobłogosławił nam na...

czytaj więcej

10 05/2018
Odwiedziny Księdza Biskupa Romana Marcinkowskiego

Dzisiaj w naszej parafii miała miejsce uroczystość bierzmowania. Uroczystości przewodniczył Ksiądz Biskup Senior Roman Marcinkowski. Zanim jednak rozpoczęła się uroczystość w parafii, Ksiądz Biskup znalazł...

czytaj więcej

zobacz wszystkie

ルイヴィトンiphoneケースコピー