Wniosek złożony w NFOŚiGW

W celu sfinansowania niezbędnych prac remontowych w budynkach Klasztoru i Domu Pielgrzyma, Opactwo Sióstr Benedyktynek podjęło decyzję o złożeniu wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w ramach priorytetowego nr 3.1.2 „Poprawa jakości powietrza Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”. Wniosek został złożony 29 grudnia 2016 r. i obejmował następujące prace:

1) Budynek Klasztoru:

• modernizacja instalacji CO, w tym montaż kotłowni pelletowej wyposażonej w kocioł z automatycznym zasypem pelletu,

• wymiana instalacji CWU w tym montaż instalacji solarnej o mocy 0,0205 MWt oraz powierzchni 14 m2,

• wymiana stolarki okiennej wraz z montażem nawietrzaków w oknach istniejących (55 szt. okien o łącznej powierzchni 85,75m2, 42 szt. nawietrzaków w oknach istniejących),

• montaż wentylatorów w łazienkach (10 szt.),

• wymiana stolarki drzwiowej (9 szt. drzwi o łącznej powierzchni 19,92m2),

• ocieplenie ścian zewnętrznych (o gr. 38 cm – 370,3 m2, płyty styropianowe; o gr. 80cm – 1324,7m2, płyty styropianowe) oraz ścian zewnętrznych przy gruncie (213m2, płyty styropianowe),

• ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (1178,5 m2, płyty z wełny mineralnej) oraz stropu piwnic (205 m2, płyty z wełny mineralnej),

• modernizację oświetlenia (148 szt. opraw, łączna moc: 1,494 kWe) wraz z instalacją systemu BMS;

2) Budynek Domu Pielgrzyma:

• modernizacja instalacji CO w tym montaż kotłowni pelletowej wyposażonej w kocioł z automatycznym zasypem pelletu (jeden piec o mocy 0,14136 MWt, sprawność całkowita systemu: 0,7),

• modernizacja układu przygotowania cwu w tym montaż instalacji solarnej o mocy 0,0205 MWt oraz powierzchni 14 m2,

• wymiana stolarki okiennej (50 szt. okien o łącznej powierzchni 73,1 m2) wraz z montażem wentylatorów w łazienkach (10 szt.) oraz wentylacji w kuchni (1 szt.),

• wymiana stolarki drzwiowej (4 szt. drzwi o łącznej powierzchni 8,04 m2),

• ocieplenie ścian zewnętrznych (655,8 m2, płyty styropianowe), zewnętrznych piwnic (108,5 m2, płyty styropianowe) oraz ścian zewnętrznych przy gruncie (158,8 m2, płyty styropianowe),

• ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem (232,3 m2, płyty z wełny mineralnej układane na stropie poddasza) oraz dachu (skosy poddasza oraz stropy klatek schodowych – 160,6 m2, płyty z wełny mineralnej układanej na nowym ruszcie aluminiowym),

• modernizację oświetlenia (144 szt. opraw, łączna moc: 1,58 kWe) wraz z instalacją systemu BMS.

W każdym z budynków zainstalowany zostanie system BMS monitorujący zużycie i koszty następujących mediów: energia elektryczna (moc czynna, bierna, taryfy), woda oraz ciepło. System za pomocą czujników zlokalizowanych w różnych częściach budynku zbierać będzie dane dotyczące zarządzanych mediów i na podstawie tych danych będzie kontrolował parametry pracy urządzeń (wytwarzających i zużywających energię).

Wysokość wnioskowanego dofinansowania to blisko 5 mln zł (wg cen z końca 2016 r.), z czego 95% ma stanowić bezzwrotna dotacja, a 5% pożyczka spłacana w ciągu kolejnych 10 lat.

W chwili obecnej czekamy na decyzję w sprawie złożonego wniosku.

Aktualności

06 03/2019
Wielki Post 2019

Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: + + + „W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie,   w ciszy i ufności leży wasza siła”....

czytaj więcej

19 01/2019
Modlimy się za wszystkich pomordowanych na terenie naszego klasztoru –

 – w naszej wspólnocie zakonnej wypowiadamy te słowa każdego dnia w wieczornej modlitwie za zmarłych, wspominając wszystkich, którzy tutaj cierpieli i stracili życie w okresie,...

czytaj więcej

07 01/2019
Dziękujemy wszystkim naszym Przyjaciołom i Dobroczyńcom

Dziękujemy za  wsparcie udzielane naszemu Opactwu. Dziękujemy za dar modlitwy, za dary materialne, dziękujemy za wszystkie dobre słowa, które dodają nam otuchy i budzą nadzieję,...

czytaj więcej

07 01/2019
KWESTY W PARAFIACH NASZEJ DIECEZJI

Z początkiem b.r. nasza wspólnota podjęła kwesty w parafiach Diecezji Płockiej. Dzięki życzliwość Księdza Biskupa Ordynariusza Piotra Libery, który udzielił pozwolenia i pobłogosławił nam na...

czytaj więcej

zobacz wszystkie

ルイヴィトンのすべての製品は内部に作られ、その代わりに、安価な労働力を利用してのコストを削減するために、他の工場に委託ない独自の生産設備、彼らのビルダーから、ルイヴィトンiphoneケースのすべてを言うことですので、ルイヴィトンその優れた品質を保証する割引やオリジナルオーダーはありません。 フォルクスワーゲンは決してフルバッグではなく、価格は約10,000です。主なコンセプトは旅行なので、ファブリックであろうと技量であろうと、それは非常に耐久性があり、コスト効果があります。 また、バック地下鉄の若者はルイ?ヴィトンの記憶はほとんどいくつかの年齢の女性、小さいですが、私はこの「アート」モノグラム古い花を推測、それは一部の人々はの「経験」を楽しむことが必要です。あなたが老眼の優雅さと古典を理解し始めるならば、おめでとうが「ストーリー」の人に加わるかもしれません。 ルイヴィトン以外にも、デザイナーの変更後のシャネルiphoneケースとグッチは、若者の愛です。小さな香りはストリートトレンドの要素と調和し、90年代後半にグッチが無数に吸収することができます。 Gucciは90歳の若い女の子として、過去2年間に無数の女の子を実際に抱きしめています。あなたは商品のデザインが気分が良いと感じるかもしれません。