Archiwum dni skupienia ze św. Benedyktem

Temat przewodni:

Tematem przewodnim wszystkich dni skupienia jest POKÓJ.
Św. Benedykty zwraca się do uczniów w Prologu Reguły słowami Psalmu:

Szukaj pokoju i dąż do niego /Ps 34,15/”.

Pan Jezus mówi do swoich uczniów:

„Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat, Ja wam daję /J14,27”. 

Na innym miejscu Słowo Boże mówi o Jezusie Chrystusie:

„On bowiem jest naszym pokojem /Ef 2,14/”.

Szukanie pokoju – będące codzienną drogę ku spotkaniu z Jezusem Chrystusem – stało się dla kolejnych pokoleń duchowych uczniów św. Benedykta podstawowym celem i znakiem rozpoznawczym.

Duchowość św. Benedykta jest przeniknięta obecnością Jezusa Chrystusa i wszystko, co ją stanowi prowadzi do Chrystusa. Prowadzi do coraz głębszej i silniejszej relacji z Chrystusem. Pod koniec Reguły św. Benedykt podsumowując swoją naukę, pisze:

„Niechaj nic nigdy nie będzie ważniejsze
od Chrystusa /Rdz 72/”.

Podczas kolejnych dni skupienia, pochylając się nad Bożym Słowem i Regułą św. Benedykta, a także nad świadectwem życia naszego Prawodawcy i bogatą historią XV wieków życia monastycznego, będziemy „szukając pokoju” – starali się – „aby nic nigdy nie było dla nas ważniejsze od Chrystusa”.

* * *

Terminy i tematy:

19 września oraz 26 września 2020 roku Pokój i prawda

22 sierpnia  oraz 29 sierpnia 2020 roku – Pokój i wdzięczność

25 lipca 2020 roku – Pokój i miłosierdzie

22 czerwca  oraz 27 czerwca 2020 roku – Pokój i codzienność

15 lutego 2020 roku – Pokój i łaska

11 styczeń 2020 roku – Pokój i milczenie

26 listopada 2019 – Pokój i Królestwo Boże

23 października 2019 – Pokój i ład Reguły św. Benedykta

(Ze względu na epidemię koronawirusa spotkania zaplanowane na marzec, kwiecień i maj zostały odwołane).

Także ze względu na epidemią koronawirusa, abyśmy mogli zachować obowiązujące wymogi  sanitarne, na dzień skupienia przyjmujemy obecnie tylko 6 osób.
Ten sam temat zostanie powtórzony dwa razy w miesiącu, aby pomimo zaistniałych ograniczeń, jak największa liczba osób mogła skorzystać z dni skupienia.

Aktualności

23 05/2021
Aktualności z facebooka

Benedyktynki Sierpc – Strona główna/Facebook

czytaj więcej

23 05/2021
Zapraszamy na dzień skupienia ze św. Benedyktem

Zapraszamy do Opactwa Mniszek Benedyktynek w Sierpcu na dzień skupienia ze św. Benedyktem * * * W odpowiedzi na kierowane do nas prośby, o zorganizowanie...

czytaj więcej

04 04/2021
17 02/2021
Czas Wielkiego Postu

Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: „W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie,   w ciszy i ufności leży wasza siła”. Dlatego tak mówi...

czytaj więcej

zobacz wszystkie

レプリカカミレ