Co zostało zrobione?

Na tej podstronie będziemy Państwa informować o tym, co zostało wykonane na wzgórzu Loret w zakresie prac remontowo-konserwatorskich oraz skąd pochodziły fundusze, dzięki którym działania te mogły zostać zrealizowane.

*   *   *

2012 ROK

 • Wykonanie prac badawczych, ekspertyz projektowych w związku z planowanym wykonaniem mikropalowania. Działanie to ma na celu doraźne powstrzymanie procesu osuwiskowego na klasztornym wzgórzu, które zagrożone jest katastrofą budowlaną.

KOSZTY CAŁKOWITE: 250 000 złotych
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Urzędu Miasta Sierpca (cała kwota)

2013 ROK

 • Wykonanie zabezpieczenia skarpy – mikropalowanie (etap 1).

KOSZTY CAŁKOWITE: 571 397,29 złotych
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (570 000,00 złotych); wkład własny (1397, 29 złotych).

2014 ROK

 • Wzmocnienie fundamentów narożnych szkarp zachodnich poprzez wykonanie pali wierconych i podbicie fundamentów.
 • Mikropalowanie (etap 2) oraz zakotwienie mikropali.
 • Rozbiórka niestabilnej przypory kamiennej oraz odtworzenie ściany oporowej skarpy od strony ulicy Wojska Polskiego.

KOSZTY CAŁKOWITE: 584 670,97 złotych
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (400 000,00 złotych); dotacja Urzędu Miasta Sierpca (80 000,00 złotych); pożyczka (100 000,00 złotych); wkład własny (4 670,00 złotych).

Planowaliśmy również działania i prace remontowe przy budynku klasztornym, lecz złożony przez nasze Opactwo wniosek o dofinansowanie tych inwestycji nie uzyskał aprobaty. Aplikowaliśmy w nim o pieniądze na:

 • osuszenie budynku, wykonanie izolacji pionowej i poziomej fundamentów, wymianę stolarki okiennej, naprawę elewacji budynku.

 2015 ROK

 • Wykonanie izolacji pionowej fundamentów z tynku kompresowego Remmers i folii kubełkowej oraz ułożenie drenażu (kościół Panny Marii).
 • Wzmocnienie więźby dachowej polegające na wymianie uszkodzonych elementów więźby, usztywnienie drewnopochodnymi płytami kompozytowymi oraz ocieplenie stropu (kościół Panny Marii).

KOSZTY CAŁKOWITE: 218 941,82 złotych
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (200 000,00 złotych); dotacja Urzędu Miasta Sierpca (12 824,39 złotych); wkład własny (6 117,43 złotych).

2016 ROK

 • Wykonanie wymiany pokrycia dachowego i obróbki blacharskiej więźby dachowej i stropu łącznika arkadowego, wykonanie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej łącznika, remont elewacji łącznika i południowej elewacji klasztoru.

KOSZTY CAŁKOWITE: 259,725,09 złotych
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (200 000,00 złotych); dotacja Urzędu Miasta Sierpca (20 000,00 złotych); dotacja Starostwa Powiatowego Sierpc (20 000,00 złotych); wkład własny 19 725,09 złotych).

2017 ROK

 • Wykonanie remontu więźby dachowej i wymiana pokrycia dachowego
  wraz z obróbkami blacharskimi  kościoła części wschodniej.

KOSZTY CAŁKOWITE: 174.053,00 złotych
ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (130 000.00 złotych); dotacja Urzędu Miasta Sierpca (11 000,00 złotych); dotacja Starostwa Powiatowego Sierpc (11 000,00 złotych); wkład własny 22 053,00 złotych).

 • Wykonanie remontu czterech pomieszczeń klasztornych polegające na wykonaniu nowych stropów i podłóg.
  KOSZTY CAŁKOWITE: 20 000,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: 20.000 dotacja Urzędu Miasta Sierpc.

2018 ROK

 • Remont pomieszczeń zabytkowego łącznika klasztornego, wymiana tynków i okładzin architektonicznych.
  KOSZTY CAŁKOWITE: 72 255,26 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:  dotacja Urzędu Miasta Sierpc (50.000 złotych); dotacja Starostwo Powiatowe Sierpc (20.000 złotych); wkład własny (2.255,26 złotych).

2019 ROK

 • Remont zabytkowej dzwonnicy z XVIII w.
  KOSZTY CAŁKOWITE: 46 550,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Urzędu Miasta Sierpc (25.000,00 złotych); dotacja Starostwo Powiatowego Sierpc (20.000,00 złotych); wkład własny (1.550,00 złotych).

Koszt kwalifikowany zadania brutto wynosi 4 829 215,00 złotych
– kwota dotacji wynosi 4 587 744,00 zł,
– kwota pożyczki wynosi 241.471,00 zł.
Zakończenia realizacji Zadania w terminie do dnia 28.02.2021 roku.

2020 ROK

 • CIĄG DALSZY REALIZACJI ZADANIA:
  Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.
  (Więcej informacji pod datą 2019 ROK).
 • Prace restauratorskie i konserwatorskie przy Gotyckiej, drewnianej polichromowanej figurze Matki Bożej Sierpeckiej. 
  KOSZTY CAŁKOWITE: 57 000,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:  dotacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (57 000,00 złotych).
 • Prace konserwatorskie i renowatorskie przy ścianach wewnętrznych z dekoracjami malarskimi prezbiterium oraz kaplicy ze sklepieniem.
  KOSZTY CAŁKOWITE: 112 500,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:  dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (40.000,00 złotych); dotacja Urzędu Miasta Sierpc (20.000,00 złotych); wkład własny (52 500,00 złotych).
 • Wykonanie remontu zabezpieczającego przed dalszym niszczeniem pomieszczeń kotłowni w budynku klasztoru.
  KOSZTY CAŁKOWITE: 46 236,60 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Starostwa Powiatowego Sierpc (30 000,00 złotych); dotacja Urzędu Miasta Sierpc (15 000,00 złotych);
  wkład własny (1 236,60 złotych).

2021 ROK

 • ZAKOŃCZENIE ZADANIA:
  Termomodernizacja oraz modernizacja oświetlenia kompleksu zabudowań Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu. (Więcej informacji pod datą 2019 ROK).
 • Konserwacja i restauracja – Ołtarz główny pw. Wniebowzięcia NMP z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Sierpcu. (Etap I – Nastawa ołtarza (bez figury Madonny Sierpeckiej oraz strefy cokołowej, predelli, mensy).
  KOSZTY CAŁKOWITE: 97 045,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (90 000,00 złotych); wkład własny (7 045,00 złotych).
 • Prace konserwatorskie i renowatorskie przy ścianach wewnętrznych, malowanie nawy głównej kościoła w Sierpcu.
  KOSZTY CAŁKOWITE: 120 00,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (80.000,00 złotych); dotacja Urzędu Miasta Sierpc (30.000,00 złotych); wkład własny (10 000,00 złotych).
 • Remont pomieszczeń przeznaczonych na sale do nauczania.
  KOSZT CAŁKOWITY: 56 043,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: Fundacja HILTON (56 043,00 złotych)
 • Świetlica środowiskowa u Benedyktynek w Sierpcu.
  KOSZTY CAŁKOWITE:  75 000,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: darowizna Fundacja ORLEN (75 000,00 złotych).
 • Remont budynków na terenie zabytkowego zespołu klasztornego Opactwa Benedyktynek w Sierpcu.
  KOSZTY CAŁKOWITE:  150 000,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: darowizna Fundacji KGHM Miedź Polska (150 000,00 złotych),
 • Remont pokrycia dachowego budynku klasztornego Opactwa Sióstr Benedyktynek w Sierpcu.
  KOSZTY CAŁKOWITE: 25 000,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Starostwa Powiatowego Sierpc (25 000,00 złotych).

***

2022 ROK

 • Konserwacja i restauracja – Ołtarz główny pw. Wniebowzięcia NMP z kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Sierpcu. (Etap II – mensa, tabernakulum, strefa cokołowa, pozostałe elementy nastawy, obraz ze zwieńczenia).
  KOSZTY CAŁKOWITE: 241 818,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (100 000,00 złotych); dotacja Funduszu Kościelnego (80 000,00 złotych); dotacja Urzędu Miasta Sierpc
  (30 000,00 złotych); wkład własny (31 818,00 złotych).
 • „Prace konserwatorskie i renowatorskie przy ścianach wewnętrznych z dekoracjami malarskimi kaplicy klasztornej w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Sierpcu”.
  KOSZT CAŁKOWITY: 25 000,00 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Starostwa Powiatowego Sierpc (25 000,00 zł).
 • „Konserwacja i restauracja – ołtarz boczny pw. Krzyża św. z kościoła pw. Wniebowzięcia NMp w Sierpcu – etap I”.
  KOSZTY CAŁKOWITE: 70 022,67 złotych
  ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA: dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (60.000,00 złotych); wkład własny
  (10 000,67 zł).

  ***

Aktualności

08 06/2024
Kaplica Wieczystej Adoracji w Sierpcu

Kaplica Wieczystej Adoracji w Sierpcu jest pod wezwaniem Niepokalanego Serca NMP ZOBACZ WIĘCEJ: https://www.facebook.com/photo/?fbid=865059355666750&set=pcb.865059972333355 https://www.facebook.com/photo/?fbid=862509539249062&set=pcb.862509639249052 https://www.facebook.com/photo/?fbid=865064938999525&set=pcb.865065882332764

czytaj więcej

21 05/2024
DZIEŃ SKUPIENIA ze św. Benedyktem

Zapraszamy do Opactwa Mniszek Benedyktynek w Sierpcu na dzień skupienia ze św. Benedyktem * * * W odpowiedzi na kierowane do nas prośby, o zorganizowanie...

czytaj więcej

03 05/2024
W 77 rocznicę powrotu Sióstr Benedyktynek do Sierpca

DRZEWO ŚCIĘTE NA NOWO WYRASTA „Drzewo ma jeszcze nadzieję, bo ścięte na nowo wyrasta, świeży pęd nie obumrze”. /Księga Hioba 14,7/ W dniu 3 maja...

czytaj więcej

01 01/2024
Dzień Eucharystyczny w naszej kaplicy

W pierwszy dzień Nowego Roku przypada Dzień Eucharystyczny w kaplicy naszego Opactwa. Dzisiaj nasza Wspólnota trwała w Adoracji przed Panem Jezusem w Najświętszym Sakramencie modląc...

czytaj więcej

zobacz wszystkie

ハイブランドスマホケースiphone モンクレール コピー 激安 ディオール コピー 激安 ロエベ コピー 激安 セリーヌ バッグ コピー